Presentació PROJECTE de curs “toquem de peus a terra i obrim els ulls”

El projecte “Toquem de peus a Terra i obrim els ulls” és un projecte educatiu que s’emmarca en l’àrea de ciències socials del curs de 1r d’ESO. Aquest té per objectiu l’aprenentatge de diferents eines i competències  mitjançant el treball de continguts de geografia.

Els objectius generals del curs són el de descobrir com funciona el planeta Terra i com es relaciona amb l’ésser humà. És a dir obrir els ulls i observar que som una petita part d’un tot molt gran i divers que cal preservar i estimar. I el de fer-vos més bones persones capaces de creure en vosaltres mateixos i descobrir del què sou capaços de fer.

Aquests dos grans objectius els podem concretar en els següents:

 1. Descobrir com funciona el planeta Terra i quines són les seues principals característiques: representació, formes, moviments,…
 2. Fomentar la curiositat per l’entorn natural i social en què vivim, així com la diversitat natural i cultural que hi ha a la Terra.
 3. Aprendre a moure’ns virtualment pel món, utilitzant les eines digital necessàries.
 4. Descobrir que el món i les societats tot i ser diversos segueix unes pautes i esquemes que ens fan més semblants del que ens pensem.
 5. Entendre i descobrir que l’ésser humà forma part d’un entorn natural del qual s’aprofita però alhora en té dependència. Relació home-natura.
 6. Aprendre a treballar en grup de forma col.laborativa respectant els ritmes i processos d’aprenentatge de cadascun dels companys.
 7. Fomentar l’autonomia personal de cadascun dels alumnes, i donar sentit als sentiments i les emocions en la relació entre iguals i amb el professor.
 8. Valorar la feina ben feta i l’esforç que suposa encetar i acabar un projecte per petit que sigui.
 9. Fomentar la motivació per l’aprenentatge mitjançant activitats transversal, competencials i que incloguin el joc (gamificació)
 10. Treballar l’autoconeixement  i la presa de decisions com a element imprescindible per a una avaluació descriptiva, responsable i compartida.

 

Metodologia.

La manera com treballarem potser un serà una mica diferent del que fins ara estàveu acostumats. Però no us amoïneu perquè de seguida us hi acostumareu. Prescindim dels llibres i de les llibretes i utilitzarem els mitjans digitals per treballar, fer i compartir.

Els dos eixos del nostre treball seran el blog eldiaridesocials i el el portfoli personal que creareu i anireu omplint de projectes i activitats.

El blog eldiaridesocials serà la referència ja que és on hi trobareu els diferents projectes (temes) que anirem treballant al llarg del curs. Aquests s’estructuren de la següent manera (CRAP):

 • presentació del projecte.
 • (C) continguts que es treballaran
 • (R) recursos que podeu trobar a la xarxa i que us ajudaran a la realització i comprensió de les activitats
 • (A) les activitats que anirem fent a l’aula i en grup
 • (P) el projecte final que també es farà en grup i que serà el punt final i resum del vostra aprenentatge.

Com treballarem?

Donat que totes les activitats les farem a classe, els continguts caldrà que els visualitzeu a casa. Durant els primers dies del projecte serà molt important llegir documents, veure vídeos i mirar els recursos, per tal de preguntar el què no heu entès i començar a fer les activitats a l’aula. Durant les hores de classe  treballareu en grup, fareu el projecte i jo em passejaré pels grups preguntant, ajudant, guiant,acompanyant en tot allò que pugui. Així doncs invertirem la classe i les explicacions  i els continguts els tindreu al blog i a la xarxa i els haureu de veure a casa, i “els deures” els farem a l’aula.

Un cop al trimestre, en funció del ritme de treball del grup-classe, ens aturarem una setmana per tal de fer una activitat globalitzada amb altres matèries, de manera que entre tots realitzarem un producte o projecte comú.

De tant en tant, en cas que sorgeixin dubtes, interrogants o mostreu interès per algun tema, podrem aprofundir, recercar i construir un argumentari  per tal d’arribar a unes conclusions. Es tracta de fomentar l’esperit crític i científic cercant respostes i utilitzant el mètode científic basat en l’observació, l’experimentació.

 

On farem les activitats?

A la vegada cadascú de vosaltres us creareu un portfoli o blog en el qual:

 • hi anireu fent i presentant totes les activitats que farem a l’aula….
 • hi creareu un QUADERN PERSONAL d’APRENENTATGE (QPA) on cada cert temps hi anotareu aquelles coses que heu après, com us heu sentit, que és el que més us ha costat,…

Disposem també de:

 • un fòrum de dubtes amb moxtra en el qual hi podreu escriure tots aquells dubtes o aclariments que se us apareguin. És important que quedi clar que tots podem tenir dubtes i que tots podem resoldre els dubtes dels companys.
 • un calaix per compartir  també amb moxtra on anirem introduint tots aquells recursos en format vídeo, text, frase, imatge, web, aplicació,…. que anem descobrint i que servirà a tots (alumnes i professor) per aprendre encara més o per fer les activitats i el projecte.
 • una maleta d’eines elaborat amb el programa symbaloo on hi anirem introduint tots aquells recursos en format aplicació o altres eines digitals que anem descobrint i anem fent servir…

Avaluació.

Segur que us heu preguntat com s’avaluarà tot això? doncs és molt fàcil. L’avaluació serà descriptiva, responsable i compartida, i sortirà de l’anàlisi de totes les dades que el professor anirà recollint. Per a més informació podeu consultar l’entrada criteris d’avaluació.

Ànims i bona feina…

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *