criteris d’avaluació…

avalu1“Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi.Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la informació facilitades per les xarxes i els entorns digitals. ” 

Currículum educació secundària obligatòria Àmbit social (ciències socials: geografia i història)

 

L’avaluació en aquest curs serà:

  • DESCRIPTIVA i INDIVIDUALITZADA.

Avaluarem de forma qualitativa a partir de la valoració descriptiva i raonada de les tasques o projectes realitzats. Valorarem en funció de l’assaig-error-millora i per tant es tindrà en compte l’evolució de l’esmentat projecte (QUÈ S’HA FET BÉ I QUÈ ES POT MILLORAR…) No quantificarem per certificar ni classificar, sinó que recollirem dades per establir comunicació directa amb l’alumne i així poder-les analitzar i valorar l’APRENENTATGE adquirit en funció de les individualitats de cada alumne/a.

 

  • COMPARTIDA i RESPONSABLE.

Establirem un diàleg amb l’alumnat sobre el grau d’aprenentatge i la consecució dels objectius. L’alumne serà conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

Ho farem al final de cada trimestre. Es tindran en compte tant les tasques o projectes realitzats, com la participació i l’actitud vers l’aprenentatge. És a dir, a mesura que anem fent les activitats aniré observant i anotant quina és la vostra participació i de quina manera les realitzeu, tenint en compte en tot moment si aneu aprenent.  Al final de tot, amb aquestes dades i conjuntament amb la valoració del vostre blog o la vostra llibreta (on recollireu les activitats i el què heu après) redactarem (a poder ser de manera conjunta alumne-professor) una qualificació.

Una de les eines que ens servirà per avaluar-nos serà el QUADERN d’APRENENTATGE, és a dir un espai de la llibreta o blog on anireu anotant allò que aneu aprenent, responent a les tres preguntes següents: que he après? que he de millorar? com puc fer-ho per millorar?

 

apa, ànims i bona feina!

 

 

One thought on “criteris d’avaluació…

  1. Pingback: Presentació PROJECTE de curs “toquem de peus a terra i obrim els ulls” – eldiaridesocials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *