PRESENTACIÓ. Projecte “GEOGRAFIANT EL BARRI…”

 

Els carrers són nostres i estan plens d’històries i d’aprenentatges per descobrir. Què tal si obrim les portes de l’aula i ens hi apropem?


 

Aquest és un projecte que elaborem amb l’alumnat de 1r d’ESO-A i que pretén la socialització dels estudis de ciències socials i la vinculació d’aquests amb l’entorn més immediat de l’alumnat. Es tracta de fer una estudi o anàlisi dels dos barris (Secà de Sant Pere i Balàfia) on està situat en nostre centre l’INS Torre Vicens de Lleida.

L’objectiu general del projecte, doncs, és prendre consciència de l’entorn on viuen i sensibilitzar-se de la importància de preservar el medi i l’entorn més proper així com sentir-se part d’un col.lectiu humà on poder desenvolupar-se personalment.

Alguns objectius més específics són:

 1. Conèixer el barri en tots els seus aspectes i vessants: col.lectius, carrers, espais, serveis, personatges,…
 2. Treballar per projectes, és a dir aprendre fent. Proposar diferents activitats on hagin de posar en pràctica els continguts, les habilitats i les competències (murals, bloc, entrevistes, descobertes…)
 3. Treballar de forma col.laborativa per tal d’aprendre dels altres, i que els altres aprenguin de mi.
 4. Conèixer les històries del passat del nostre barri i veure la relació que tenen amb el present.
 5. Aprendre d’alguns continguts del medi social i geogràfic tals com el relleu, l’aigua, el clima, la geolocalització, població, entramat urbà, sectors econòmics…. mitjançant la descoberta del nostre entorn més immediat.
 6. Descobrir les històries ocultes, personatges anònims,… que també formen part del barri
 7. Prendre consciència de les mancances i les potencialitats que té el barri.
 8. Implicar-se en algun servei que ofereix el barri.

El resultat final del projecte serà  el que ells proposin, tenint en compte que algunes de les opcions que tenim serien l‘elaboració d’un llibre digital que es publicarà a la xarxa amb l’objectiu de compartir-lo a la resta de veïns, la creació d’una companya de sensibilització per tal de millorar algun aspecte del barri, la creació d’un bloc d’aula, un documental etc… que exposi la realitat del barri….

Alhora es treballaran un seguit d’habilitats i competències com poden ser:

 • competència digital i de tractament de la informació: es treballa amb entorns digitals i s’utilitzen programes, aplicacions i recursos TIC-TAC-TEP. Alhora s’estimula l’interès per la recerca i la selecció de continguts.
 • competència emocional i interpersonal: es treballen no només destreses cognitives sinó també les habilitats socials i emocionals que permetran a l’alumne gestionar la resolució de conflictes i la relació entre iguals de forma satisfactòria.
 • competència lingüística i comunicativa: l’alumnat haurà de redactar, exposar i comunicar les seues propostes, projectes i activitats la qual cosa necessitarà posar en pràctica coneixements i habilitats lingüístiques adquirides.
 • competència social i ciutadana: òbviament en una matèria de ciències socials es despertarà la curiositat per conèixer el funcionament de les societats d’avui en dia de manera que permetrà a l’alumne posar en pràctica la destresa d’emetre judicis crítics sobre aquest funcionament (injustícies, desigualtats,…) seguint la seva pròpia escala de valors.

La metodologia de treball serà la següent: donat que disposem de dues hores lectives consecutives i una d’aïllada, ens permetrà dedicar les hores seguides a fer les sortides o descobertes pertinents. En canvi  l’hora que en resta la dedicarem a preparar i dissenyar les activitats des de l’aula, mitjançant el treball en grups, i en funció dels interessos de l’alumnat.

Així doncs, durant els primers dies realitzarem una ronda-passejada de reconeixement (seccionarem el barri en tres parts, dreta del carrer llibertat, esquerra del carrer llibertat, i part alta del barri) per tal de detectar les principals mancances i potencialitats del barri, i poder així programar millor el projecte. Durant aquest dies fotografiarem tot allò que ens agradi i no ens agradi del barri.

Posteriorment ens reunirem un cop per setmana per tal de posar en comú les observacions, i planificar las tasques i les propostes que vagin sorgint. Aquí teniu un tastet d’algunes de les observacions i propostes que ja han sortit…

Fitxer_001

Fitxer_000

 

 

 

 

 

 

 

A mesura que anem configurant les tasques i les anem duent a terme, acordarem el resultat o producte final del projecte (documental, guia turística, mural, llibre digital,…)

Seguirem informant…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *